॥ ॐ चैतन्य कानिफनाथाय नम: ॥
नम्र अवाहन
श्री कानिफनाथांची आरती
व्हिडीओ गॅलरी
आजीवन अन्नदान सभासद नाव नोंदणी व सुवर्णकलश निधी
देवस्थान
विश्वस्त मंडळ देवस्थानातील मंदिरे विकास योजना प्रस्तावित कामे

नाव पद पत्रव्यवहाराचा पत्ता फोन नंबर
श्री. अण्णासाहेब देवराव मरकड अध्यक्ष मु. मढी, पो. निवडूंगे, ता. पाथर्डी, जि. अहमदनगर ९६८९२२५८४५
श्री. सुनिल रामनाथ सानप उपाध्यक्ष c/o एम. बी. बोरडे, ए-७०२, सेथ गार्डन, नीलमनगर, गावनपाडा, मुलुंड ईस्ट, मुंबई-८१ ९२२२९५८९७५
श्री .डी. एन. तथा दत्तात्रय एकनाथ मरकड कोषाध्यक्ष शिवाजी नगर, मोहटादेवी, चैतन्य बंगला, आनंदपार्क, प्लॉट नंबर ०५, कल्याणरोड, अ. नगर ९७६७०५१६१६
श्री. सुधीर भाऊराव मरकडसचिव मु. मढी, पो. निवडुंगे, ता. पाथर्डी, जि. अहमदनगर ९७६३८९६७५२
सौ. ज्योतीताई देवीदास मरकड सहसचिव मु. मढी, पो. निवडुंगे, ता. पाथर्डी, जि. अहमदनगर ९८२२७१२६५५
श्री. शिवाजी चंद्रभान मरकड विश्वस्त मु. मढी, पो. निवडुंगे, ता. पाथर्डी, जि. अहमदनगर ९९२२८२०५२३
श्री. अप्पासाहेब काशिनाथ मरकड विश्वस्त मु. मढी, पो. निवडुंगे, ता. पाथर्डी, जि. अहमदनगर ७३५०१५८९८२
श्री. शिवशंकर अर्जुनराव राजळे विश्वस्त मु. मढी, पो. निवडुंगे, ता. पाथर्डी, जि. अहमदनगर ७३५०१५८९८२
श्री. मिलिंद सदाशिव चवंडके विश्वस्त महाजन गल्ली, गायत्री मंदिराजवळ, वसुदा अपार्टमेंट, ३ रा मजला, अ. नगर ९४२२४९५२८९


Trust Registration No – E89/1954
Contact No/ Fax No – 02428–244064
Web site –kanifnathmadhi.org
E-Mail ID – kanifnath_madhi@yahoo.co.in
PAN Card No – AABTK2459E
FCRA Reg No – 083720165
80G No – Pn/CIT-I/80G/29/2009-10/1060 dt 01 Jul 2009

 
श्री क्षेत्र मढी ते श्री क्षेत्र पंढरपूर दिंडी प्रस्थान
(दि. २९ जून २०१९)
गुरुपौर्णिमा
(दि. १६ जुलै २०१९)
श्रावणी पहिला पालखी सोहळा
(दि. २ ऑगस्ट २०१९)
नागपंचमी कुस्ती हंगामा
(दि. ५ ऑगस्ट २०१९)
श्रावणी दुसरा पालखी सोहळा
(दि. ९ ऑगस्ट २०१९)
श्रावणी तिसरा पालखी सोहळा
(दि. १६ ऑगस्ट २०१९)
श्रावणी पोळा
(दि. ३० ऑगस्ट २०१९)
श्री क्षेत्र मढी ते श्री क्षेत्र येवलवाडी दिंडी प्रस्थान
(दि. ३१ ऑगस्ट २०१९)
घटस्थापना
(दि. २९ सप्टेंबर २०१९)
कोजागिरी पौर्णिमा
(दि. १३ सप्टेंबर २०१९)
दिवाळी अमावास्या उत्सव
(दि. २८ सप्टेंबर २०१९)
दि. ०९ व १० सप्टेंबर रोजी नाथसंमेलनाचे आयोजन.

वृद्ध व अपंग भाविकांसाठी लिफ्ट सुविधा

मुक्कामी भाविकांसाठी भक्तनिवास खोल्यांची वाढ

नाथभक्तांच्या वाहन सुरक्षिततेसाठी पार्किंग सुविधा

नाथभक्तांच्या चहा व नाष्ट्यासाठी अद्ययावत कॅन्टीन सुविधा

नाथभक्तांच्या निवारा सुविधेसाठी यात्री निवारा मंडप

परिसरातील गरजू व होतकरू विद्यार्थ्यांसाठी ग्रंथालय व वाचनालय सुविधा

दररोज सकाळी ११ ते २ व रात्री ०९ ते १० या वेळेत मोफत महाप्रसाद

परिसरातील शालेय विद्यार्थीनींसाठी पाथर्डी व तिसगाव येथे शिक्षणासाठी मोफत बस सुविधा

नाथभक्तांच्या सुरक्षिततेसाठी संपूर्ण मंदिर परिसर सिसिटीव्हीच्या देखरेखी मध्ये

गरिबांच्या लग्न सोहळ्यासाठी माफक दरामध्ये बहुउद्देशिय सभामंडप

भाविकांना माफक दरामध्ये लाडू व रेवडी प्रसादालय

मंदिर परिसरामध्ये लॉन व गार्डन

अनुष्ठान भक्तांसाठी भव्य असा निवारा हॉल

होमहवन व अभिषेक पूजा सुविधा

अतितातडीच्या आरोग्य सुविधेसाठी रुग्णवाहिका