श्री कान्होबा उर्फ कानिफनाथ देवस्थान ट्रस्ट मढी

तालुका- पाथर्डी, जिल्हा- अहमदनगर महाराष्ट्र - ४१४ १०६

प्रस्तावित कामे

 • नाथभक्तांच्या निवारा सुविधेसाठी नवीन भक्त निवास इमारतीचे बांधकाम करणे.
 • समाधी मंदिरातले स्टेनलेस रेलिंग बसविणे.
 • वाहन तळासाठी वॉल कम्पांऊड करणे.
 • गड परिसराची झीज होऊ नये म्हणून लँड स्केपिंग करणे.
 • अद्दयावत प्रशस्त अशा नाथ हॉस्पिटल इमारतिचे बांधकाम करणे.
 • श्री क्षेत्र मढी ते श्री क्षेत्र पंढरपूर श्री कानिफनाथ महाराज पायी पालखी सोहळ्यासाठी देवस्थानच्या मालकीच्या जागेत मठाचे बांधकाम करणे.
 • ध्यान साधना व प्रार्थना हॉलचे बांधकाम करणे.
 • लोप पावत चाललेल्या औषधी वनस्पतीच्या लागवडीसाठी बॉट निकल गार्डन तयार करणे.
 • मंदिर क्षेत्र मढी परिसरामध्ये वृक्षारोपण करणे.
 • सुरक्षिततेच्या दृष्टीने चेक पोस्ट व चौकशी कक्ष तयार करणे.
 • आयुर्वेदिक व वैद्यकिय उपचार केंद्र सुरु करणे.
 • नाथ पंथीय वस्तुसंग्रहालय तयार करणे.
 • पश्चिम प्रवेश द्वाराचा जिर्णोध्दार करणे.
 • पायऱ्यांवर मजबूत व आकर्षक रेलिंग बसविणे.
 • संगीत शाळा सुरु करणे.
 • गोशाळेचे बांधकाम करुन गो पालन करणे.
 • गरीब विद्यार्थांसाठी वसतीगृह सुरु करणे.
 • वेळोवेळी सर्व रोग निदान शिबीराचे आयोजन करून मोफत तपासणी करणे.
 • पानी स्टोअरेजसाठी बँलन्सिग टँकचे बांधकाम करणे.
 • मंदिरपरिसराकडे येणाऱ्या प्रमुख मार्गावर पथदिवे बसविणे.
 • प्रमुख मार्गावर कमानी उभारणे.
 • नाथ भक्तांच्या सुविधेसाठी दिशादर्शक बोर्ड लावणे.
 • नाथ भक्ताना ऑनलाईन दर्शन सुविधा उपलब्ध करुण देणे.
 • श्री क्षेत्र मढी महात्म्यासंबधी डॉक्युमेंटरी तयार करणे.
 • पर्यटकांसाठी उद्यान तयार करणे.
 • ऐतिहासिक बारवांचे सुशोभिकरण करणे. 
 • देवस्थान ट्रस्टचे मॅनेजमेंट सॉफ्ट्वेअर तयार करुन घेणे.
 • श्री क्षेत्र मढी येथील पाझर तलावाची दुरुस्ती करून घेणे.
 • मंदिर परिसरात वॉटर हार्वेस्टिंग करणे.
 • मंदिर परिसरात ड्रेनेज लाईन टाकणे.